Το Γεφυρι του Κριμηνιου

Το γεφύρι του Κριμηνίου χτίστηκε το έτος 1802 επάνω στον ποταμό Πραμόριτσα. Κατασκευάστηκε για να συνδέσει το Κριμήνι με τη Λούβρη και το Τσοτύλι, κάτι που συνεχίζει να το κάνει μέχρι τώρα. Από επάνω του διέρχεται ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που συνδέει το Τσοτύλι με το Κριμήνι περίπου δύο χιλιόμετρα πριν το χωριό.

Είναι πεντάτοξο, αλλά η τελευταία και μικρότερη καμάρα του έχει καλυφθεί από τις προσχώσεις του ποταμού και δεν είναι ορατή. Η μεγάλη του καμάρα, στο κέντρο της οποίας υπήρχε εντοιχισμένη πέτρα όπου αναγράφονταν η χρονολογία κτίσης του, ανατινάχτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του έτους 1947 και έκτοτε αντικαταστάθηκε με πλάκα από σκυρόδεμα.

Εδώ κάτω ο ποταμός έχει ημερέψει και το πλάτος του έχει αυξηθεί κατά πολύ. Έτσι, το γεφύρι φθάνει σε μήκος τα 45 μέτρα. Το πλάτος του είναι 3,7 μέτρα, λίγο μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν, λόγω της τσιμεντένιας πλάκας που το κάλυψε. Το άνοιγμα του μεγαλύτερου τόξου είναι 6,80 μέτρα. Οι υπόλοιπες καμάρες διαδοχικά είναι όλο και πιο μικρές.

Χορηγοί του έργου ήταν ο ιερέας του Κριμηνίου Παπαστέργιος και η παπαδιά του. Το χτίσιμο ενός γεφυριού εκείνα τα χρόνια θεωρούνταν κάτι ιερό. Για αυτό το λόγο, ο δάσκαλος του Κριμηνίου Ν. Μούμος είχε μάθει στα παιδιά του σχολείου να τραγουδούν από ευγνωμοσύνη κάθε βράδυ στο νάρθηκα της εκκλησίας: Τον Παπαστέργιο με την παπαδιά του και με τα παιδιά του, Θεέ συγχώρησέ τους και ανάπαυσέ τους.

Panorama

Αναδημοσίευση από:
http://monopatia-pindos.uowm.gr/indexe607.html?option=com_content&view=article&id=106&lang=el&Itemid=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *